DONATE

Últims avenços de la nanomedicina europea contra la malària explicats en un nou vídeo

La malària mata més de 500.000 persones cada any. En els darrers tres anys, els investigadors del Projecte NANOpheles van treballar en el desenvolupament de nanovectors dirigits als paràsits Plasmodium dins del mosquit vector. Xavier Fernàndez-Busquets, coordinador del projecte finançat per la UE, explica els avenços en un nou vídeo.

Mentre que els enfocaments nanomèdics per curar malalties prevalen als països desenvolupats, hi ha una sorprenent falta de nanomedicines enfocades a tractar les malalties infeccioses, principal causa de mort a les àrees més pobres del planeta, entre les quals destaca la malària, també coneguda com a paludisme. El 2020, les morts per paludisme van augmentar un 12% en comparació del 2019, arribant a un nombre estimat de casos de 627.000. 

En els darrers tres anys, la unitat mixta de Nanomalària de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), dirigida per Fernàndez-Busquets, juntament amb socis internacionals, ha estat explorant solucions innovadores que contribueixin a erradicar aquesta malaltia. En el marc del projecte finançat amb fons europeus, el consorci va treballar en el desenvolupament de nanovectors per a la distribució selectiva d’agents que bloquegen el desenvolupament de paràsits Plasmodium dins de mosquits Anopheles, vector de la malaltia.

NANOpheles uneix grups de recerca líders en síntesi de nanopartícules, administració dirigida de fàrmacs a cèl·lules infectades per Plasmodium, biologia cel·lular i molecular del patogen, models de ratolí i mosquits vectors de la malària, i els aspectes clínics de la malaltia. 

Els resultats del projecte han proporcionat (i) diversos nanotransportadors dirigits específicament a les etapes de desenvolupament de Plasmodium al mosquit vector i l’epiteli de l’intestí mitjà de l’insecte que el paràsit ha de travessar per una ruta transcel·lular, cosa que representa una cèl·lula diana ideal per als antipalúdics, (ii) un nou fàrmac antipalúdic pertanyent a una nova família química que actua a través d’un mecanisme no descrit anteriorment, i que també és actiu sobre el patogen als estadis dins del mosquit, i (iii) un nou nanotransportador polimèric capaç de potenciar fins a un milió de vegades la solubilitat en medi aquós de fàrmacs lipofílics, d’aplicabilitat a una àmplia gamma de malalties incloent càncer, malalties metabòliques i trastorns neurològics. Els resultats d’aquest projecte han donat lloc a la presentació de dues sol·licituds de patent i a diverses publicacions científiques. 

Descobreix més en aquest vídeo: 

 

Financiación NANOphelesERA-NET Cofund EURONANOMED (número de proyecto 2017-178)