Ple total per a la Jornada de Nanotoxicitat

Ahir la Jornada sobre Nanotoxicitat organitzada per Nanomed Spain va acollir a gairebé 100 assistents de tota Espanya.

La jornada va girar entorn d’una nova disciplina, l’estudi de la toxicitat produïda per l’efecte de nanopartícules i nanomaterials. La nanotoxicitat està relacionada amb les propietats i efectes que exhibeixen els nanomaterials i nanopartícules, que s’allunyen de les propietats convencionals dels mateixos materials en altres escales. En particular, aquests materials poden tenir les mateixes dimensions que certes molècules biològiques i interactuar amb elles, la qual cosa planteja nous riscos per a la salut.

La jornada va ser inaugurada pel Josep Samitier, director de l’IBEC i coordinador de Nanomed Spain; Jaume Veciana, coordinador de Nanbiosis, una de les 29 infraestructures científiques i tècniques d’Espanya (ICTS); i Miguel Ángel Rodiel, coordinador de MATERPLAT, la Plataforma Tecnològica Espanyola de Materials Avançats i Nanomaterials.

Read more…

Els ponents van incloure representants d’empreses com GrapheneTech, Gaiker i Tecnalia, i investigadors de ICN2, Biopraxis Research, projectes del CIBER-BBN i universitats, i van cobrir temes com la toxicitat del grafè, consideracions regulatòries per al desenvolupament òptim de les nanomedicines i les diverses eines i mètodes disponibles per monitorar-los.