DONATE

Ple total per a la Jornada de Nanotoxicitat

Els ponents van incloure representants d’empreses com GrapheneTech, Gaiker i Tecnalia, i investigadors de ICN2, Biopraxis Research, projectes del CIBER-BBN i universitats, i van cobrir temes com la toxicitat del grafè, consideracions regulatòries per al desenvolupament òptim de les nanomedicines i les diverses eines i mètodes disponibles per monitorar-los.