DONATE

PNAS publica un article d’investigadors de l’IBEC

Fent servir microscopia òptica de camp proper amb detecció de molècules individuals (NSOM) el grup – junt amb col·laboradors del Centre Mèdic de la Universitat Radboud de Nijmegen, als Països Baixos – varen alterar el nanopaisatge d’aquests rais lipídics i varen visualitzar la formació de nanodominis de lípids GM1 amb mides menors de 120 nm i que depenen del colesterol. Posteriors experiments in silico amb col·laboradors de la Universitat de Barcelona i del grup Co.S.Mo del PCB varen complementar les dades d’alta resolució per a demostrar de forma concloent l’existència de interconnectivitat a l’escala nanomètrica en la membrana cel·lular i basada en els rais lipídics.

Aquestes troballes constitueixen un pas clau envers una millor comprensió en els processos relacionats amb l’activació i agrupació dels components dels rais lipídics, que amplifiquen i reforcen les interaccions preexistents i intervenen en la transducció de senyals a través de la membrana cel·lular.

La Proc. Natl. Acad. Sci. USA (PNAS) està considerada una de les revistes de major impacte en tots els camps, i ocupa el segon lloc en la llista de les Deu Revistes Més Citades 1999-2009 de ScienceWatch.