DONATE

Pots fer el teu mòbil encara més petit?

Els transistors són components electrònics que s’utilitzen diàriament com a part de telèfons mòbils, ràdios, televisions o ordinadors. A través d’aquest experiment virtual, que forma part del projecte europeu Nanopinion, qualsevol persona és capaç d’entrar en un laboratori i dur a terme part de la recerca actual en aquest camp.

 

Aquest experiment ofereix també informació sobre com funcionen els transistors actuals i mostra els transistors moleculars com a mètode per aproximar-se a la petita escala. Aquesta idea es basa en substituir el silici, element que habitualment s’empra com a substrat dels transistors, per una única molècula que pugui ser reduïda o oxidada guanyant o perdent electrons.

“Un està acostumat a treballar dia a dia en una cosa sense plantejar-se com d’estrany o llunyà pot semblar-li a algú extern” diu la Montse López, investigadora del IBEC. “El més interessant del projecte va ser haver de mirar la nostra feina al laboratori des d’una altra perspectiva.”

A més a més, els estudiants podran aprendre com funciona un Microscopi d’Efecte Túnel per crear el seu propi transistor molecular de la mateixa manera que ho fan els nanotecnòlegs als seus laboratoris. Però aquesta eina no només està dissenyada per a que els estudiants coneguin més sobre el tema, també els ofereix la possibilitat d’imaginar com és treballar en un laboratori i així aproximar la recerca a l’educació.

Clica a la imatge per iniciar l’experiment!