DONATE

Resistència als antibiòtics: Un problema “devastador” de salut pública

Imatge: Fotografia amb microscopi electrònic de rastreig, amb el color afegit, que mostra la Salmonella Typhimurium (Vermell) envaint cèl·lules humanes cultivades. Imatge cedida per Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH

Un equip de microbiòlegs dirigit per Antonio Juárez de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i els seus col•laboradors de la Universitat de Barcelona (UB) revelen que un element genètic en particular – un plàsmid – que confereix resistència a múltiples antibiòtics juga un paper important en la supervivència de Salmonella, la causant de la febre tifoide en humans. L’ADN d’aquest plàsmid pot modificar diverses característiques de la bactèria patògena, de manera que podria ser una nova diana terapèutica per frenar o detenir l’elevada resistència als antibiòtics.

La resistència als antibiòtics ha estat declarada recentment per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com “una de les majors amenaces actuals contra la salut humana”, i els experts temen que cada vegada estigui més a prop el dia en el que algunes de les infeccions quotidianes siguin intractables, fent que els procediments rutinaris (com per exemple, les operacions de pròtesis de maluc), siguin cada vegada més arriscats. No només les infeccions o malalties comunes s’han tornat resistents als antibiòtics amb les que se les tracta normalment, un problema mèdic molt urgent és el ràpid increment de “superbactèries” o bactèries resistents a múltiples fàrmacs, que són immunes a quasi tots els antibiòtics dels que es disposa actualment. Això significa que alguns procediments clínics com els transplantaments d’òrgans, la quimioteràpia o la cura de nadons prematurs, poden arribar a ser passa perillosos de dur a terme, segut als patògens altament resistents que poden proliferar als hospitals. Efectivament, això podria significar “la fi de la medicina moderna”, utilitzant les paraules de la OMS.

“Hem arribat a un punt en el que s’ha de trobar la manera de revertir la resistència de les bactèries als antibiòtics ja que, cada cop més, els nostres medicaments són inútils contra algunes infeccions i les malalties més comunes i mortals”, diu l’Antonio Juárez. “A l’IBEC, tenim equips que estan treballant en diferents direccions per superar la resistència bacteriana: o bé desenvolupant nous fàrmacs contra noves dianes, o bé interferint en aquells plàsmids que confereixen la resistència contra antibiòtics ja existents. Aquestes són dues estrategues que poden ajudar a superar la resistència bacteriana als antibiòtics, però ambdues requereixen el seu temps.”

El grup de Teràpies Antimicrobianes de l’IBEC, dirigit per l’Eduart Torrents, explora l’ús de diferents mètodes de bioenginyeria per trobar noves maneres d’eradicar les bactèries resistents a múltiples fàrmacs, segueix una estratègia complementària a la d’Antonio, però en lloc de tractar de fer front als plàsmids que estan provocant la resistència als antibiòtics actuals, intenten desenvolupar nous medicaments contra noves dianes. També estan utilitzant processos nanotecnològics per a l’alliberament controlat d’antibiòtics i, d’aquesta manera, millorar l’eficiència terapèutica i minimitzar els efectes secundaris. Com va explicar l’Eduard, “L’aparició i l’augment de la prevalença de soques bacterianes que són resistents als antibiòtics disponibles exigeixen el descobriment de nous enfocs terapèutics.”

Hi ha altres investigadors de l’IBEC involucrats en la lluita contra la resistència als antibiòtics. TheraEDGE, un projecte Europeu liderat per una empresa catalana en la que participa el grup de Nanobioenginyeria, dirigit pel Professor Josep Samitier (també Director de l’institut), està focalitzat cap a la cerca de solucions per al diagnòstic precoç i el tractament eficaç de les infeccions del tracte respiratori distingint entre infeccions virals i bacterianes, eliminant les incerteses de diagnòstic i recomanant l’ús correcte dels antibiòtics. D’aquesta manera, el projecte té com a objectiu ajudar a reduir el creixement de la resistència als antibiòtics en malalties com la bronquitis o la pneumònia.

Article de Referència: Paytubi S, Aznar S, Madrid C, Balsalobre C, Dillon SC, Dorman CJ, Juárez A. (2013). “A novel role for antibiotic resistance plasmids in facilitating Salmonella adaptation to non-host environments.” Environ Microbiol., 2013 Aug 19. doi: 10.1111/1462-2920.12244