DONATE

Reunió semestral de NanoMed Spain

Els membres del comitè, encapçalats pel director associat de l’IBEC Josep Samitier i que compta amb representants de les empreses, centres de recerca i hospitals associats al NanoMed Spain, varen tractar d’una sèrie de temes que incloïen el paper i la missió de la Plataforma en els propers dos anys, amb la perspectiva del canvi del FP7 a l’Horizon 2020 i els possibles canvis en la política científica a Espanya.

També apareixia a l’agenda la proposició d’un nou document, el ‘Full de ruta per a la innovació en nanomedicina a Espanya’; un debat sobre l’establiment de cooperacions amb altres plataformes i associacions industrials en àrees com el medi ambient i l’alimentació; la cinquena conferència anual al febrer; i com millorar el treball en xarxa i la difusió amb una nova web i una nova newsletter.

NanoMed Spain compta amb més de 100 socis de tot el país, i té com objectiu promoure el desenvolupament tecnològic i la transferència sanitària de la nanomedicina a través de la definició de polítiques estratègiques, enfortir la participació d’Espanya en iniciatives internacionals i difondre els resultats de la nanomedicina a la societat en general.