DONATE

SIBB BioBCN2008

SIBB BioBCN2008 és una oportunitat única de conèixer els avenços més destacats en el disseny i desenvolupament de biomaterials i de la biomecànica, i de debatre les tendències i reptes en aquestes àrees. El Simposi inclou dos sessions paral·leles dedicades a la Biomecànica Esportiva i a la Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Més informació a:
www.ibecbarcelona.eu/~events/sibb_biobcn2008/