DONATE

Participació de l’IBEC a ESOF2008

Dins del programa científic de l’ESOF, l’IBEC ha organitzat per al 20 de juliol un debat sobre Biònica front a Medicina Regenerativa. El Prof. Josep A. Planell, director de l’IBEC, moderarà aquest estimulant debat sobre els avantatges i inconvenients d’aquests prometedores àrees de recerca en medicina. Com a ponents, tenim l’honor de comptar amb el Prof. Eduard Castells, Cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’hospital de Bellvitge i expert en transplantament de cor, i amb el Prof. James Kirkpatrick, Director de l’Institut de Patologia de la Universitat Johannes Gutenberg de Mainz i expert en Medicina Regenerativa.

D’altra banda, el Prof. Josep Samitier, cap del grup de recerca en Nanobioenginyeria de l’IBEC moderarà la sessió ¿Què pot la Nanotecnologia fer per la Salut? el 19 de juliol. En aquesta sessió es parlarà sobre l’enorme potencial de les aplicacions de la nanotecnologia per a la diagnosi i el tractament de malalties.

Més informació a:

http://www.esof2008.org/