DONATE

“STORMing their way to Nanoparticle–Protein Interaction Understanding”

En l’article, “Super-Resolution Microscopy Unveils Dynamic Heterogeneities in Nanoparticle Protein Corona “amb Natalia Feiner com a primera autora, els investigadors fan ús de la microscòpia STORM per comprendre com es forma la corona de les nanopartícules, el recobriment en la seva superfície que interactua amb els fluids biològics quan les partícules s’injecten in vivo.

Pots llegir l’article aquí.