DONATE

Una estratègia eficaç per a la distribució selectiva de nous compostos antimalàrics

Els immunoliposomes carregats de fàrmac afavoreixen l’eliminació ràpida del paràsit i podrien fer-se servir per tractar la malària greu.

Per això, l’equip de Nanomalària de l’investigador Fernández Busquets porta uns anys desenvolupant nanovehicles que alliberin el fàrmac directa i selectivament en els glòbuls vermells (eritròcits) infectats pel paràsit. En un estudi previ amb ratolins ‘humanitzats’, van mostrar que la cloroquina encapsulada en nanovesícules cobertes amb anticossos (immunoliposomes) contra una proteïna d’eritròcits era més eficaç en eliminar el paràsit que la cloroquina lliure. No obstant això, l’OMS ha deixat de recomanar la cloroquina a causa de la presència global de paràsits resistents a la mateixa.

En aquest estudi, els investigadors van aplicar una tècnica similar amb nous antimalàrics que escapen als mecanismes de resistència: una amiquinolina i un aminoalcohol. Primer, van validar un mètode per carregar eficientment els liposomes amb aquests fàrmacs, i un anticòs que permet dirigir-los de manera específica als eritròcits. Després, van demostrar que aquests immunoliposomes, quan es subministren a ratolins infectats amb Plasmodium yoelli (que causa una malaltia similar a la dels humans), disminueixen de manera considerable la densitat de paràsits en la sang- prou per passar de malària greu a malària sense complicacions- a diferència del fàrmac encapsulat en vesícules no cobertes per anticossos.

“Hi ha una necessitat urgent d’augmentar el repertori de fàrmacs per tractar la malària greu. Els immunoliposomas que descrivim en aquest estudi representen una eina atractiva ja que actuen de manera ràpida i dirigida per eliminar el paràsit d’eritròcits infectats” explica Fernández Busquets, investigador d’ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”.

Els autors conclouen que es necessita millorar el temps mitjà de vida dels immunoliposomas en la sang i reduir el seu efecte d’aglutinació d’eritròcits perquè el prototip descrit en l’estudi pugui ser usat en la clínica.

Article referenciat: Moles E, Galiano S, Gomes A, Quiliano M, Teixeira C, Aldana I, Gomes P, Fernàndez-Busquets X. (2017). ImmunoPEGliposomes for the targeted delivery of novel lipophilic drugs to red blood cells in a falciparum malaria murine model. Biomaterials, 145:178-191.