DONATE

DAM i l’IBEC desenvolupen un dron que millora la gestió de les olors a les depuradores d’aigües

L’empresa Depuració d’Aigües de la Mediterrània (DAM) i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) desenvolupen un sistema proveït de sensors químics que proporciona informació, en temps real, sobre la intensitat i la localització dels focus d’olor en les estacions depuradores d’Aigües Residuals (EDAR). El sistema ha estat calibrat i validat en condicions reals d’operació mitjançant diverses campanyes de mesurament en l’EDAR de Molina de Segura (Múrcia).