DONATE

Un telèfon intel·ligent per detectar l’apnea del son a casa

El grup de Processament i interpretació de senyals biomèdiques de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) ha desenvolupat un sistema que permetrá diagnosticar de manera econòmica, fiable i no invasiva l’apnea obstructiva del son (AOS), un trastorn del son que es caracteritza per el cessament recurrent del fluxe d’aire mentre es dorm. Els investigadors proposen un métode innovador que consisteix en l’anàlisi de senyals acústiques registrades amb un telèfon intel·ligent.

Dormir, com respirar, és una acció que tots duem a terme al llarg de la vida. El son, que representa més del 25 % del nostre temps, és l’estat natural de descans del cos i és un factor important d’autoregulació. Hi ha moltes malalties, però, que poden afectar la qualitat del son i provocar símptomes de diversa gravetat.

Un teléfono inteligente para detectar la apnea del sueño en casa

El grupo de Procesamiento e interpretación de señales biomédicas del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) ha desarrollado un sistema que permitiría diagnosticar de manera económica, fiable y no invasiva la apnea obstructiva del sueño (AOS), un trastorno del sueño que se caracteriza por el cese recurrente del flujo de aire durante el sueño. Los investigadores proponen un novedoso método consistente en el análisis de señales acústicas registradas con un teléfono inteligente.

Dormir, igual que respirar, es una acción que realizamos a lo largo de nuestras vidas. El sueño, que representa más del 25 % de nuestro tiempo, es el estado natural de descanso del cuerpo y constituye un factor importante para su autorregulación. Sin embargo, existen varias enfermedades que afectan a la calidad del sueño y que pueden producir síntomas de distinta gravedad.