DONATE

Impressió 3D d’hidrogels pel creixement de cèl·lules T utilitzades en immunoteràpia contra el càncer

Els nous hidrogels 3D proporcionen altes taxes de proliferació cel·lular, ja que imiten els ganglis limfàtics, on les cèl·ules T es reprodueixen in vivo. Un nou projecte, liderat per investigadores de l’ICMAB i l’IBEC, i amb la col·laboració del VHIO i la UIC, vol transferir aquesta tecnologia als hospitals.

La immunoteràpia contra el càncer es basa en utilitzar i reforçar el sistema immunitari dels pacients, perquè reconegui i combati les cèl·lules tumorals, sense danyar els teixits sans.