DONATE

El nou investigador principal de l’IBEC: Vito Conte

vitoconteMolts coneixereu a Vito Conte, després d’haver passat més de quatre anys en el grup d’Integració cel·lular i dinàmica de teixits liderat per Xavier Trepat, primer com a post-doctorant i més tard com a membre Juan de la Cierva. Vito ara té una beca Ramón i Cajal i és l’investigador principal del grup Mecànica del desenvolupament i la malaltia, la intenció de la qual és desenvolupar noves eines biofísiques per quantificar la mecànica de les cèl·lules i teixits en entorns 3D.

“Amb una gran experiència en l’estudi de com la mecànica de les cèl·lules i teixits determinen l’estructura i funció durant el meu temps com post-doctorant, vull continuar explorant els mecanismes físics del desenvolupament i de la malaltia en els organismes biològics”, diu Vito, qui va completar el seu doctorat en enginyeria biomecànica en el Kings College de Londres en el grup del Prof. Marcos Miodownik, ara director de l’Institut de Fabricació en la UCL. “Per fer això, el meu grup va a desenvolupar noves eines per dur a terme mesuraments mecànics in vivo i in vitro, amb les quals anem a integrar en models 2D i 3D dels organismes biològics estudiats.”