DONATE

Tècnic de Laboratori (Ref. TL-IO)

 

Principals tasques i responsabilitats:

 • Informar i formar els nous investigadors del funcionament, ús general i seguretat dels laboratoris i Facilities de l’IBEC, així com dels equips d’ús comú disponibles.
 • Donar suport tècnic en ordre a assegurar les bones practiques de laboratori i d’us dels equips comuns.
 • Efectuar el manteniment preventiu i correctiu dels laboratoris i de l’equipament científic de ús compartit disponible segons les directrius establertes.
 • Donar resposta a las incidències relacionades amb els espais per tal de vetlar pel bon funcionament dels laboratoris.
 • Verificar i actualitzar els protocols de manteniment dels espais i d’equipament existents, a més de participar en el desenvolupament de nous procediments.
 • Controlar i registrar la recepció de material i equipament dels grups de recerca.
 • Tasques administratives pròpies del servei.

 

Requeriments:

 • Grau en Ciències.
 • Experiència demostrable (mínim 3 anys) en manteniment de laboratoris de recerca.
 • Experiència demostrable (mínim 3 anys) en l’explicació del funcionament general del laboratori i/o del funcionament d’equips a investigadors.
 • Coneixement de les normes de seguretat als laboratoris de biologia/química (multidisciplinari).
 • Català i castellà, tant verbal com escrit. Coneixement mitjà/alt d’anglès.
 • Capacitat comunicativa, proactivitat, organització, planificació, facilitat pel treball en equip i orientació al client intern.
 • Usuari avançat d’Outlook, Microsoft Office i coneixements de SAP Business One.

 

S’ofereix:

 •  Nombre de posicions: 1
 • Data inici: 01 de desembre 2020
 • Condicions laborals:
  • Contracte indefinit, a temps complert.
  • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals

 

Com aplicar?

 Els interessats hauran d’enviar el seu CV, carta de presentació a: jobs@ibecbarcelona.eu abans del 18/11/2020 (Referencia: TL-IO).

 

Principis del procés de selecció:

 La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere i es recomana als candidats amb discapacitat que apliquin. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

  

Protecció de dades de caràcter personal:

 L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.

Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

 

Qui som?

 L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

 

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

 

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

 

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i gestiona un pressupost anual de 12M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 22 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 300 persones de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu