DONATE

Tècnic en Microscòpia Òptica per la unitat de Core Facilities

Introducció a la posició vacant:

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a Tècnic en Microscòpia Óptica per la unitat de Core Facilities, que te la funció de donar suport cientificotècnic especialitzat als grups de l’IBEC i col·laboradors en el nou servei de BioImaging, dins del Programa Investigo” de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Principals tasques i responsabilitats:

 • Maneig de microscopis òptics d’escombrada làser multifotó per mesurar l’activitat biològica in vivo mitjançant fluorescència simultàniament a altres assaigs (electrofisiologia, estimulació sensorial, comportament).
 • Processament i anàlisi de les imatges obtingudes per les diferents tècniques de microscòpia, mitjançant l’ús de programes avançats de tractament d’imatges, multisenyal, i d’anàlisi estadística, incloent algorismes de reconeixement d’imatges i patrons mitjançant deep learning i intel·ligència artificial.
 • Assessorament cientificotècnic als investigadors en:
  • La preparació dels animals per a les sessions de microscòpia intravital, incloent-hi totes les tasques necessàries en col·laboració amb l’animalari i acord amb la normativa de manipulació animal.
  • L’optimització del funcionament dels microscopis i fonts d’il·luminació làser, incloent-hi calibratge, alineament, etc.
  • El disseny i la realització dels experiments de microscòpia intravital multifotó, incloent elecció dels sensors fluorescents, condicions d’estimulació, adaptació del muntatge òptic i mecànic als requeriments de cada usuari, etc.
 • Participar en activitats de formació dels investigadors en les diferents tècniques de microscòpia disponibles al servei.
 • Realitzar/gestionar amb el servei tècnic corresponent les operacions de manteniment preventiu/correctiu de cada microscopi.

Requisits:

 • Grau en enginyeria (bioenginyeria, òptica, instrumentació), física, ciències de la salut o ciències.
 • Es valoraran positivament els següents mèrits, entre d’altres:
  • Experiència en microscòpia òptica, de fluorescència, i/o tècniques similars.
  • Experiència en anàlisi d’imatges i de senyals, incloent anàlisi estadístic, programació i/o mètodes basats en intel·ligència artificial.
  • Experiència en la preparació de cultius cel·lulars i altres tècniques emprades en microscòpia.
  • Acreditació de personal usuari d’animals d’experimentació: personal investigador (Reial decret 214/1997) o capacitació per a la funció (C) de realització de procediments (Ordre ministerial ECC/566/2015).
  • Experiència en la gestió i/o manteniment de serveis.
 • Català i castellà, tant verbal com escrit. Coneixement mitjà/alt d’anglès.
 • Capacitat comunicativa, proactivitat, organització, flexibilitat, facilitat pel treball en equip i orientació al client intern.
 • Usuari avançat de Microsoft Office o programari equivalent i Image J.

Requisits addicionals de la Convocatòria del Programa INVESTIGO de la persona seleccionada:

 • Ha de tenir més de 16 anys i menys de 30.
 • Ha d’estar desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació al SOC en el moment de la seva contractació.
 • No ha d’haver realitzat cap tipus d’activitat d’investigació a l’IBEC dins dels 6 mesos anteriors al inici del seu contracte.
 • Ha de cumplir amb els requisits de titulació mínima de la posició objecte de contracte.
 • Aquests requisits han de ser complerts en el moment d’iniciar-se el contracte objecte de l’ajut.

S’ofereix:

 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: 1 més després del tancament del procés de selecció. (Màxim fins el 31.12.2022)
 • Condicions laborals:
  • Contracte temporal, a temps complert, amb una duració màxima de 24 mesos.
  • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals
  • Entorn científic internacional de gran qualitat.

Com aplicar?

Fins al 18 de Novembre  estarà disponible l’aplicatiu online a la web de l’IBEC: https://careers.ibecbarcelona.eu/  

Només seran avaluades les aplicacions rebudes a través de l’aplicatiu online.

Reference: TMI_IO

Per consultes relatives al procés de selecció pot contactar-nos a jobs@ibecbarcelona.eu

Principis del procés de selecció:

La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

Compromís de l’IBEC per la igualtat d’oportunitats:

La nostra força i excel·lència com a institut internacional de recerca transdisciplinari es basen en la diversitat. Com que som una organització amb igualtat d’oportunitats, apostem per la diversitat i la inclusió, de manera que donem suport als empleats independentment del seu gènere, nacionalitat, religió, discapacitat, edat, identitat sexual o antecedents culturals i socioeconòmics.

Tenir un certificat de discapacitat igual o superior al 33% es valorarà positivament.

Protecció de dades de caràcter personal:

L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.

Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

Qui som?

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i al Campus UPC Besós. Gestiona un pressupost anual de 13M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 22 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 350 persones de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu