DONATE

Un nou material promou la generació de nous vasos sanguinis

Encara que les hMSC poden promoure la neovascularizació per si mateixes, quan es dipositen en un teixit la seva taxa de supervivència és molt baixa. No obstant això, en encapsular-les en un hidrogel de polietilenglicol biodegradable, la seva viabilitat es manté constant al llarg del temps.

Imatge: Cèl·lules mare mesenquimals humanes formant xarxes dins d’un hidrogel de polietilenglicol funcionalitzat que conté partícules de fosfat de calci.

 
 
 
 
 

A més a més, les partícules vitroceràmiques proporcionen la quantitat correcta i sostinguda de calci necessària per estimular l’angiogènesi, el procés a través del qual es formen nous vasos sanguinis a partir de vasos preexistents.

“Aquesta combinació de hMSCs i partícules alliberadores de calci representa una nova forma d’aconseguir el creixement estable de vasos sanguinis, que és un factor clau en la regeneració dels teixits del cos”, diu la Claudia Navarro, primera autora de l’estudi i estudiant de doctorat en el grup de l’IBEC. “Aquest estudi podria inspirar nous tractaments per a trastorns com la arteriopatia perifèrica, l’infart de miocardi o les ferides cròniques, tots els quals presenten un subministrament sanguini restringit al teixit que dificulta la seva reparació i promou la seva degeneració”.

Article de referència: Navarro-Requena, C, Weaver, JD, Clark, AY, Clift, DA, Pérez-Amodio, S, Castaño, Ó, Zhou, DW, García, AJ, & Engel, E. (2017). PEG hydrogel containing calcium-releasing particles and mesenchymal stromal cells promote vessel maturation. Acta Biomater. S1742-7061 (17) 30765-1