DONATE

Un projecte de l’IBEC sobre COVID-19 rep finançament de la Fundació BBVA

Els vint projectes seleccionats per posar fre al coronavirus impliquen més de 400 investigadors, els quals abordaran des de diferents angles els mecanismes d’infecció, diagnòstic i tractament d’aquesta malaltia. També s’estudiarà l’impacte psicosocial i econòmic derivat de la pandèmia.

Per abordar l’actual pandèmia de Covid-19 cal estudiar-ne les diverses facetes amb un enfocament multidisciplinari. Per a això, el grup de “Pluripotència per a la regeneració d’òrgans”, dirigit per la Professora d’Investigació ICREA Núria Montserrat, aportarà la seva experiència en la generació de miniòrgans humans mitjançant tècniques de bioenginyeria per entendre com es porta a terme la infecció per coronavirus.

Gràcies a la subvenció de 250.000 euros de la Fundació BBVA, el grup de Núria Montserrat, juntament amb Josef Penninger de l’Institut de Biotecnologia Molecular d’Àustria i Ali Mirazimi de l’Institut Karolinska, a Suècia, estudiaran com el SARS-CoV-2 infecta les cèl·lules, per això, utilitzaran ‘minirronyons’ generats a partir de cèl·lules mare humanes. En aquests organoides serà possible “obrir i tancar” a voluntat, mitjançant la tècnica d’edició genètica CRISPR, les proteïnes que utilitza el virus com a porta d’entrada a les cèl·lules -ACE2, entre d’altres-, i estudiar així el mecanisme d’infecció que aquest utilitza. A més, els investigadors també estudiaran les vies moleculars que s’activen un cop el virus infecta la cèl·lula. L’ús d’aquests organoides, que recullen la complexitat de l’òrgan real, permet accelerar un tipus de recerca que d’una altra manera requeriria molts anys.

El passat mes d’abril, la investigadora, al costat d’altres centres de recerca internacionals, ja van demostrar que els organoides renals contenien grups de cèl·lules que expressaven ACE2 de manera semblant a la que s’observa en el teixit natiu, i després, van procedir a infectar-los amb SARS-CoV-2. Un cop van obtenir aquests minirronyons infectats, van aplicar diferents fàrmacs per inhibir les infeccions per SARS-CoV-2 i reduir la seva càrrega viral.

Més sobre la convocatòria d’Ajudes de la Fundació BBVA

Tots els projectes seleccionats tenen un objectiu comú: fer front a l’actual pandèmia causada per la Covid-19. Per això, després d’avaluar els gairebé 1.000 projectes presentats, cinc comissions d’experts han acordat la concessió de quatre ajudes en Biomedicina (250.000 euros per projecte); quatre a Big Data i Intel·ligència Artificial (150.000 euros per projecte); quatre a Ecologia i Veterinària (100.000 euros per projecte); quatre a Economia i Ciències Socials (100.000 euros per projecte); i quatre en Humanitats (75.000 euros per projecte).

El projecte “Identifying SARS-CoV-2- host cell interactions exploiting CRISPR/Cas9 engineered human organoids: through the development of specific therapies against COVID19” rebrà finançament del programa AJUDES FUNDACIÓ BBVA A EQUIPS D’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA SARS-CoV-2 i COVID-19 “

Més información aquí.