DONATE

LipoBots als mitjans

Els LipoBots són capaços d’autopropulsar-se i de conservar la seva funcionalitat enzimàtica en condicions semblants a les de l’estómac humà. Aquests nanomotors, o nanopartícules autopropulsades, són capaces d’”encendre’s” i començar a moure’s en un fluid, utilitzant diverses biomolècules com a combustible.

Podéu llegir els articles aquí: