DONATE

Una nova estratègia per a la malària proposa utilitzar glòbuls vermells no afectats com a transportadors de fàrmacs

La nova estratègia proposa utilitzar glòbuls vermells no afectats com a transportadors de fàrmacs, assegurant així que el paràsit no té l’oportunitat d’iniciar el seu cicle de desenvolupament, el que normalment fa durant el “període de recuperació” després d’una entrada ràpida i silenciosa en els glòbuls vermells. “Les estratègies anteriors sempre han considerat les cèl·lules infectades com la diana,” diu Xavier Fernández-Busquets, responsable de grup de la unitat de Nanomalaria. “Utilitzant les cèl·lules no infectades ens avancem a la infecció de Plasmodium assegurant-nos que quan intenti entrar a una cèl·lula per assentar-se i créixer, el fàrmac ja hi serà.”

Imatge: Representació d’un model d’immunoliposoma encapsulant un fàrmac bàsic i funcionalizant-lo amb anticossos lligats a quatre estratègies de conjugació, totes basades en la formació d’un enllaç tioèter entre un anticòs tiolat i un lípid conjugat amb maleimida.

Utilitzar glòbuls vermells no infectats té altres avantatges. Els glòbuls vermells són biocompatibles, i ja hi ha mecanismes naturals per a la seva eliminació del cos, a diferència d’altres nanotransportadores introduïts. També tenen una llarga vida útil, el que significa que la circulació del fàrmac es veu perllongada.

Per descomptat, aquesta estratègia només es pot utilitzar per a fàrmacs dels que ja se sap que no tenen cap efecte sobre el metabolisme dels glòbuls vermells, però Xavier confia que tals antipalúdics es desenvoluparan en el futur.

Article de referència: Moles E, Urbán P, Jiménez-Díaz MB, Viera-Morilla S, Angulo-Barturen I, Busquets MA, Fernàndez-Busquets X. (2015). Immunoliposome-mediated drug delivery to Plasmodium-infected and non-infected red blood cells as a dual therapeutic/prophylactic antimalarial strategy. J Control Release, 210, 217-229