DONATE

Una tècnica d’anàlisi no-invasiva contribueix a una millor comprensió de l’EPOC

En col·laboració amb el departament de Medicina Respiratòria de l’hospital, el grup de l’IBEC Biomedical Signal Processing and Interpretation ha utilitzat la mecanomiografia dels músculs respiratoris (MMG, de l’anglès respiratory muscle mechanomyography) com una forma d’avaluar l’activació mecànica dels músculs inspiratoris de la paret toràcica inferior tant en pacients amb EPOC com en subjectes sans. Aquest mètode no-invasiu ha confirmat la relació entre l’activació dels músculs inspiratoris – caracteritzada per l’índex no-lineal MLZ (multistate Lempel–Ziv) – i els paràmetres de la funció pulmonar.

Els seus resultats suggereixen que el senyal MMG del múscul respiratori reflecteix clarament l’esforç inspiratori i que podria utilitzar-se en condicions clíniques per estimar l’eficiència de l’activació mecànica durant la inspiració, contribuint a una millor comprensió de la respiració en pacients amb EPOC.

Source article: Sarlabous L, Torres A, Fiz JA, Martínez-Llorens JM, Gea J, Jané R (2017). Inspiratory muscle activation increases with COPD severity as confirmed by senar-invasive mechanomyographic analysis. PLoS ONE 12(5): i01777300