DONATE

“Herramientas para diseñar laboratorios que caben en un chip” (Cat)

“La nanodiagnosi permet identificar la malaltia – o la predisposición a patir-la – a nivell cel·lular o molecular a través de l’ús de nanodispositius,” explica. “La seva fi última consisteix en identificar la patologia en l’estat més inicial possible. Per arribar a aquest objectiu, es requereix un gran desenvolupament de la recerca en nanotecnologia per millorar l’eficiència dels sistemes de diagnosi in vitro i in vivo.”

Llegiu l’article aquí.