DONATE

Un mecanisme molecular podria explicar com els bacteris resisteixen als antibiòtics

El grup d’Infeccions bacterianes: teràpies antimicrobianes, liderat pel Dr. Eduard Torrents de l’IBEC, s’ha especialitzat en l’estudi del cep bacterià Pseudomonas aeruginosa, un cep que pot causar infeccions pulmonars cròniques greus en pacients amb fibrosi quística (FC) als quals danya greument la funció pulmonar, augmentant el risc d’insuficiència respiratòria i fins i tot causant la mort.

Un dels sistemes reguladors globals de la P. aeruginosa, AlgZR, és el responsable de convertir els bacteris en el fenotip associat a la malaltia crònica, conegut com a mucoide. Estudiant la regulació d’aquests bacteris sota condicions estressants, els investigadors, incloent membres del grup del Gabriel Gomila Nanoscale bioelectrical characterization, van descobrir que AlgZR també controla com es modula la síntesi d’ADN, permetent als bacteris reaccionar davant aquestes condicions. Aquesta resposta també podria explicar com els bacteris reaccionen o s’adapten a altres situacions estressants, com al fet de ser atacades per antibiòtics.

“Aquest vincle entre l’estrès i el sistema AlgZR proporciona, per primera vegada, una explicació molecular de com els bacteris poden continuar dividint-se sota el tractament amb antibiòtics”, comenta el Dr. Torrents. “En la majoria de les espècies bacterianes, existeixen sistemes de dos components similars a AlgZR, per la qual cosa es duran a terme més experiments per avaluar si aquests resultats són extensibles a altres espècies bacterianes”.

A la fi de 2016, la línia de recerca sobre fibrosi quística del grup d’Eduard Torrents va rebre finançament de la Fundació Bancària “La Caixa”, un impuls que s’estendrà durant 3 anys.

Article referenciat: Anna Crespo, Lucas Pedraz, Marc Van Der Hofstadt, Gabriel Gomila & Eduard Torrents (2017). Regulation of ribonucleotide synthesis by the Pseudomonas aeruginosa two-component system AlgR in response to oxidative stress. Scientific Reports 7, Article number: 17892