DONATE

“A Short (Hi)story of Malaria”

La primera part recorre la història de la malària des de l’era Juràssica, especulant que el Tyrannosaurus rex i els seus parents podrien haver sofert la malaltia i reflexionant sobre grans personatges històrics que amb tota probabilitat van ser assassinats pel paràsit, inclosos Alejandro Magno i Genghis Khan.

Llegeix la primera part aquí.

La segona part, aquí.

La part tres aquí.