DONATE

Ajuda per a les persones sense llar

“Ambdues organitzacions, encara que utilitzant enfocaments molt diferents, estan treballant cap a un objectiu comú: l’envelliment saludable i digne.”

Els premis per la tómbola van ser amablement proporcionats per Bestours, Lasing, IZASA, Sistemes Abast, Life Technologies (Thermo Fisher Scientific), DD BioLab, Durviz, Cultek i IBEC.