DONATE

Assistant Administratiu (Ref. AA)

Principals tasques i responsabilitats:

Assegurar el bon funcionament de les tasques administratives contribuint a la millora dels procediments administratius, el servei al client intern i les operacions del dia a dia. En concret:

 • Coordinar-se amb Gerència i les Unitats de Suport a la Recerca ubicades a les Oficines Centrals de IBEC, tot donant suport en processos administratius de servei al client intern (grups de recerca IBEC ubicats al Campus UPC Diagonal-Besós): principalment infraestructures, finances, esdeveniments i recursos humans.
 • Ser l’enllaç dels grups de recerca IBEC ubicats al Campus, donant resposta a les incidències, sol·licituds i requeriments que puguin sorgir, principalment en tots aquells processos que impliquin contactar a la UPC i al seu personal de Campus, així com també amb els proveïdors externs i/o subcontractats, .
 • Coordinar la gestió administrativa: registre i arxiu de documentació interna.
 • Recepció de correu.
 • Gestió de sales de reunió i suport logístic als esdeveniments que es realitzin al Campus.
 • Mantenir la oficina en bones condicions, coordinant-se quan sigui necessari amb la empresa de neteja i de manteniment.

Requeriments:

 • Cicle Formatiu Superior en Administració
 • Mínim 2 anys d’experiència prèvia en posició similar en entorn internacional.
 • Competència professional d’anglès, català i castellà, tant verbal com escrit.
 • Capacitat comunicativa, proactivitat, organització, planificació i orientació al client intern.
 • Usuari avançat d’Outlook i Microsoft Office.

S’ofereix:

 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: Gener 2019
 • Condicions laborals:
  • Contracte parcial de 20h setmanals.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals.

Com aplicar?

Els interessats hauran d’enviar el seu CV, carta de presentació i el contacte per demanar referències a: jobs@ibecbarcelona.eu abans del 10/01/2019 (Referencia: AA).

Principis del procés de selecció:

La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere i es recomana als candidats amb discapacitat que apliquin. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

Qui som?

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i gestiona un pressupost anual de 12M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 21 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 300 persones de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu