DONATE

Dues vies prometedores en la lluita contra la resistència als antibiòtics

Grups de recerca com el de l’Eduard Torrents, subvencionat en part per beques de l’Obra Social “la Caixa”, estan treballant en diversos mètodes per superar la resistència dels bacteris, com ara desenvolupar nous medicaments adreçats a noves dianes o bé interferir en els plasmidis que atorguen la resistència contra els antibiòtics actuals.

En una publicació a la revista ACS Omega, amb col·laboradors de la UB, la UAB i la Universitat de Kwazulu-Natal de Sud-Àfrica, el grup ha desvelat que els derivats de la hidroxilamina podrien convertir-se en uns nous i prometedors agents en la lluita contra els bacteris patògens resistents als medicaments. Els compostos, coneguts com a N-HA (compostos N-substituïts d’hidroxilamina, un híbrid d’amoníac i aigua), es poden concebre i sintetitzar amb activitat antibacteriana. Després, poden actuar com a “carronyaires radicals” per inhibir la ribonucleòtid reductasa (RNR), un enzim bacterià que és essencial per a la proliferació dels bacteris durant una infecció, perquè proporciona el pilar fonamental per a la síntesi i la reparació de l’ADN. Aquest enzim es podria considerar com un nou objectiu antibacterià a l’hora de tractar les infeccions per bacteris.

El treball ha demostrat la poca toxicitat dels compostos en l’hoste i l’efecte antimicrobià contra diversos bacteris i ha provat que reduïen la massa d’un biofilm determinat (l’entorn en el qual els bacteris poden créixer i adaptar-se, de manera que es creen les condicions adequades per a una infecció) en bacteris causants de malalties, inclosos la Pseudomonas aeruginosa, l’Staphylococcus aureus i l’Escherichia coli.

El segon estudi, publicat en la revista d’alt impacte Journal of Medicinal Chemistry amb col·laboradors d’Àustria, Nova Zelanda, Hongria, Sèrbia, Singapur i la República Eslovaca, descriu un altre agent prometedor que també podria presentar propietats anticancerígenes.

Se sap que la morfolina ha mostrat una acció anticancerígena (s’utilitza en diversos medicaments comercialitzats) i els investigadors han sintetitzat híbrids de morfolina-tiosemicarbazona i complexos de coure(II) soluble en aigua que han proporcionat un clar efecte antibacterià, en inhibir l’RNR a través d’un procés conegut com a quelació del ferro intracel·lular. Aquests compostos amb propietats anticancerígenes i antibacterianes ofereixen el doble benefici d’afectar simultàniament la malignitat del càncer alhora que disminueixen el risc d’infecció bacteriana, que pot ser sovint una causa de mort en pacients de càncer immunocompromesos.

“L’emergència i la creixent prevalença de les soques bacterianes que són resistents als antibiòtics disponibles exigeixen que es descobreixin plantejaments terapèutics com aquests”, declara l’Eduard. “Hem de fer tot el que puguem ara per retardar el dia en què pugui ser massa perillós dur a terme procediments clínics com els trasplantaments d’òrgans, la quimioteràpia o la cura d’infants prematurs.”

Laia Miret-Casals, Aida Baelo, Esther Julián, Josep Astola, Ariadna Lobo-Ruiz, Fernando Albericio, and Eduard Torrents (2018). Hydroxylamine Derivatives as a New Paradigm in the Search of Antibacterial Agents. ACS Omega 3 (12), pp 17057–17069

Kateryna Ohui, Eleonora Afanasenko, Felix Bacher, Rachel Lim Xue Ting, Ayesha Zafar, Nuria Blanco-Cabra, Eduard Torrents, Orsolya Domotor, Nora V. May, Denisa Darvasiova, Eva A Enyedy, Ana D. Popović-Bijelić, Johannes Reynisson, Peter Rapta, Maria Babak, Giorgia Pastorin, and Vladimir B. Arion (2018).Hydroxylamine Derivatives as a New Paradigm in the Search of Antibacterial Agents. New Water-Soluble Copper(II) Complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids: Insights into the Anticancer and Antibacterial Mode of Action. J. Med. Chem., Just Accepted Manuscript