DONATE

La investigadora Benedetta Bolognesi guardonada amb una prestigiosa beca europea ERC Consolidator Grant

La investigadora de l’IBEC ha estat guardonada amb una «ERC Consolidator Grant». Aquest prestigiós finançament europeu dona suport a científics en l’etapa de consolidació dels seus equips de recerca, permetent-los perseguir idees científiques innovadores. 2 milions d’euros durant 5 anys permetran a Bolognesi i el seu equip desenvolupar un nou mètode per identificar les mutacions que condueixen a la formació d’amiloides, agregats de proteïnes que causen multitud de malalties, incloent-hi l’Alzheimer o el Parkinson.

Benedetta Bolognesi, investigadora principal a l’IBEC ha estat guardonada amb una «ERC Consolidator Grant», una de les fonts de finançament més prestigioses i competitives de la Unió Europea. Es tracta d’una ajuda a la investigació atorgada pel Consell de Recerca Europeu (ERC) que dona suport a personal científic i acadèmic destacat en l’etapa de les seves carreres en la qual encara estan consolidant els seus propis equips d’investigació independents perquè puguin perseguir les seves idees científiques més prometedores.

Bolognesi forma part del selecte 14,5% de candidats guardonats a tot Europa d’entre les 2.130 sol·licituds que es van rebre en aquesta convocatòria.

La investigadora va iniciar el seu camí com a líder de grup a finals del 2018, amb la creació del grup de Transicions de Fase de Proteïnes en la Salut i la Malaltia de l’IBEC. Després de quatre anys com a líder de grup júnior, va estabilitzar la seva plaça com a líder de grup consolidada.

El projecte que desenvoluparà gràcies a aquest nou finançament porta per nom Mapatge Global d’Amiloides: Resolent la Nucleació Amiloide mitjançant Mutagènesi Profunda (GLAM-Map, per les seves sigles en anglès).

Els amiloides són proteïnes que formen agregats o fibril·les que s’acumulen en l’organisme, sense que aquest sigui capaç de descompondre-les. La seva presència i procés de formació semblen ser la causa de més de 50 malalties humanes, incloses la malaltia d’Alzheimer, la malaltia de Parkinson, la demència frontotemporal, l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i la diabetis tipus II.

En el procés de formació d’amiloides, les proteïnes travessen un estat de transició abans d’adoptar la seva conformació final, en la qual acaben formant agregats. Aquest estat intermedi és crucial per comprendre l’evolució de la proteïna cap a la seva estructura amiloide. No obstant això, estudiar aquest estat és particularment desafiant amb els mètodes convencionals a causa de la seva breu durada.

Com a alternativa per estudiar aquest procés, Benedetta i el seu equip han desenvolupat una nova metodologia basada en la tècnica d’escaneig mutacional profund. Amb ella, s’introdueixen mutacions en milers de seqüències de proteïnes per estudiar els seus efectes en la taxa d’agregació.

El projecte té tres objectius principals: mapar l’impacte de mutacions en més de 60 amiloides, construir models d’estats de transició d’amiloides associats a malalties, i descobrir seqüències genètiques que inicien la formació d’amiloides en resposta a l’estrès ambiental.

Aquest projecte busca desentranyar les regles que regeixen la formació d’amiloides, identificar mutacions que acceleren l’agregació i causen malalties, i comprendre els estats de transició d’aquest procés.

S’espera que els resultats contribueixin al desenvolupament de nous enfocaments terapèutics per a malalties amiloides, incloses demències greus. Més encara, els resultats podran alimentar nous models i predictors d’agregació de proteïnes per interpretar variants genètiques de les malalties i dissenyar proteïnes sintètiques innovadores.