Canvi de propietat de la Plataforma de Nanotecnologia

A partir de l’1 de febrer de 2013, la Plataforma de Nanotecnologia del Parc Científic de Barcelona (PCB), que durant molts anys ha ajudat als seus usuaris a dura a terme una recerca innovadora i avançada tot incorporant micro i nanotecnologies en molts i molt diversos camps, transferirà la seva propietat i gestió a l’IBEC.

Read more…

L’adquisició d’aquesta plataforma d’alta tecnologia és part del pla estratègic a llarg termini de l’institut per crear noves instal·lacions científico-tècniques per la Nanofabricació i Bionanocaracterització (Físico-química i Imatges). Entre altres equips i serveis, aquestes noves instal·lacions incorporaran els 150 m2 de la plataforma, que inclou una sala blanca i eines de fabricació i caracterització d’última generació.

“A l’IBEC creiem que les instal·lacions d’aquest tipus són crucials per donar suport a la continuació i el desenvolupament de les nostres àrees de recerca,” diu el director de l’IBEC, en Josep A. Planell. “Les noves instal·lacions previstes també promouran la cooperació i l’intercanvi de coneixements entre científics de l’IBEC i altres institucions.”

L’Isabel Oliveira, Responsable d’Infraestructures de l’IBEC, serà la responsable de la gestió de la Plataforma de Nanotecnologia, i els tècnics Raúl Pérez, Judith Linacero i Marina Cazorla s’incorporaran al personal de l’IBEC.