DONATE

‘Submarins’ a la sang per portar el medicament a les cèl·lules danyades

Malgrat que l’article anomena al nostre expert en nanotecnologia com a neurocientífic, descriu els seus interessos en la recerca i els seus plans per al seu grup a l’IBEC per a desenvolupar nous nanomaterials auot-ensamblables per al tractament del càncer i malalties infecioses, utilitzant Microscopia de Súper Resolució per a visulitzar-los i seguir-los.

Llegeiz l’article aquí.