DONATE

Un micobacteri podria substituir el tractament actual del càncer de bufeta

La recerca, iniciada fa set anys pel grup de Recerca en Micobacteris i dirigida per la doctora Esther Julián, del Departament de Genètica i de Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha donat lloc al descobriment de la capacitat antitumoral del Mycobacterium brumae. Els investigadors han estudiat les característiques d’un ampli grup de micobacteris i han demostrat que, de tots ells, M. brumae és capaç de reduir el creixement de les cèl·lules tumorals de bufeta i d’activar una resposta immunològica.

Els estudis preclínics duts a terme amb ratolins model de càncer de bufeta han demostrat l’eficàcia del micobacteri M. brumae en el tractament d’aquesta malaltia. Els ratolins amb tumor de bufeta que han estat tractats amb M. brumae de la mateixa manera que es tracten els pacients, sobreviuen més temps que els no tractats i, fins i tot, en una major proporció que els tractats amb el micobacteri habitual, el BCG.

Els estudis realitzats a la UAB també han demostrat que M. brumae no és patogen, és a dir, no té risc de provocar infeccions. La investigació indica, per tant, que tindria menys efectes adversos en els pacients que els que actualment presenta el BCG.

A més, el fet que el M. brumae sigui un micobacteri de creixement ràpid i no patogen fa que la seva producció a gran escala sigui més senzilla i ràpida que la producció de BCG. De fet, en els últims anys les dificultats per produir el BCG han estat provocant problemes en el seu subministrament per al tractament dels malalts amb càncer de bufeta.

“Els resultats obtinguts indiquen que el Micobacterium brumae és un candidat idoni per a substituir al tractament actual amb BCG per al càncer superficial de bufeta”, conclou la investigadora de la UAB Esther Julián.

El treball, publicat a la revista European Urology Focus, ha estat realitzat en col·laboració amb la doctora Rosa M. Rabanal de la Unitat de Patologia Murina i Comparada del Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la UAB, i el grup Bacterial Infections and Antimicrobial Therapies liderat pel doctor Eduard Torrents, de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

Article de referència:

Noguera-Ortega E, Secanella-Fandos S, Eraña H, Gasión J, Rabanal RM, Luquin M, Torrents E, and Julián E. (2015) The non-pathogenic Mycobacterium brumae inhibits bladder cancer growth in vitro, ex vivo, and in vivo. European Urology FOCUS. DOI: 10.1016/j.euf.2015.03.003.