DONATE

Controlant els estats cerebrals amb llum

“El que estem fent ara és mirar la farmacologia del cervell a escala de xarxa neuronal mitjançant l’ús de llum.”

Pau Gorostiza, professor ICREA a  l’IBEC

 

“El control de l’activitat neuronal en el cervell és clau per realitzar recerca tant bàsica com aplicada, i per a desenvolupar tècniques segures i precises per a dur a terme intervencions cerebrals terapèutiques en neurologia clínica”

 

Fabio Rieffolo,  co-primer autor de l’estudi.

Aparicions als mitjans: