DONATE

Desafiaments i oportunitats en recerca biomèdica

En els darrers anys hem estat testimoni de com la investigació biomèdica vivia una gran revolució, gràcies als nous coneixements en l’àmbit tissular, cel·lular i genòmic, que afavorien una medicina més precisa i personalitzada. Aquesta revolució també ha fet que la cooperació multisectorial i internacional, i la col·laboració entre l’àmbit públic i el privat, siguin claus davant els nous els reptes que es plantegen. 

D’altra banda, la transformació digital del Sistema Nacional de Salut (SNS), que permet impulsar la innovació, situar Espanya a l’avantguarda del coneixement i que els pacients puguin tenir un paper protagonista en un ecosistema sanitari modern i de qualitat també implica una major i millor activitat assistencial i investigadora. 
Aquest nou escenari, a més del nou concepte OneHealth sobre el qual ja s’està treballant per augmentar la col·laboració interdisciplinària en la cura de la salut de les persones, els animals i el medi ambient -entenent que totes estan vinculades entre si en pro d’un millor i més control sobre la salut pública-, posa en relleu els principals desafiaments i, al seu torn, oportunitats per encarar el futur de la investigació biomèdica a Espanya, i aquest va ser el principal tema que es va abordar ahir a la XV Conferència Anual de les Plataformes Tecnològiques de Recerca Biomèdica. 

Medicina de precisió per a tots els ciutadans

És important que part dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència es destinin a impulsar la innovació necessària perquè la medicina personalitzada de precisió arribi a tots els ciutadans amb una assistència més eficient, més preventiva i predictiva que ens permeti afrontar millor noves emergències, i la nanomedicina està contribuint en gran manera a generar noves solucions per a una millor salut de tots.

Josep Samiter

“Avui no es pot concebre un sistema sanitari i de qualitat sense una activitat investigadora sòlida, i és la base sobre la qual s’ha d’aixecar una societat moderna. Espanya és un país preparat per assumir una posició de referència internacional en investigació biomèdica, encara que hem de continuar treballant per construir un robust ecosistema de recerca, enfortint el nostre lideratge en investigació clínica de medicaments, millorant la translació de coneixement entre la investigació bàsica i la clínica i consolidant el model de col·laboració publicoprivada que tants èxits ha generat per al nostre país”, ha afirmat la directora associada de Recerca Clínica i Traslacional de Farmaindustria, AmeliaMartínUranga.