DONATE

Descobreixen un mecanisme de reclutament de cèl·lules assistents al càncer de pulmó més comú

Un equip d’experts liderat per Jordi Alacaraz, investigador associat de l’IBEC, han descobert com l’adenocarcinoma pulmonar recluta cèl·lules assistents (fibroblasts associats a càncer), i l’impacte que té aquest fenomen en la disseminació del tumor i la generació de metàstasi. Els resultats han mostrat que aquest tipus de cèl·lules tenen un avantatge migratori en estadis inicials del tumor. En la investigació, també van provar el fàrmac inhibidor Trametinib, que va demostrar ser apropiat per eliminar aquest moviment migratori primerenc.

Article la vanguardia
Article sobre la investigació a La Vanguardia – publicat el 31 de gener del 2023

Pots llegir la notícia a: