DONATE

Dóna suport


És fonamental que la recerca en bioenginyeria i nanomedicina rebi suport privat. Sense aquesta ajuda, la nostra missió de fer una recerca de qualitat que trobi solucions per a tecnologies mèdiques innovadores i assequibles, esdevé un repte insalvable.

Josep Samitier, Director of IBEC

giovNo pot haver-hi cap descobriment en ciència que no estigui acompanyat d’una recerca bàsica. La missió de l’IBEC és assolir l’excel·lència en els àmbits de la bioenginyeria i la nanomedicina: dur a terme una recerca que representi oportunitats mai abans previstes per a la societat i la salut humana.

La tecnologia i qualitat de vida actuals són conseqüència de la inversió destinada a ciència en el passat. Donant suport a la recerca bàsica avui contribuiràs al progrés del futur. Amb el teu suport faràs possible que els laboratoris de l’IBEC aprofitin totes les oportunitats, reaccionin àgilment als ràpids avenços del món científic i garanteixin un treball de primer nivell amb materials i equipament d’última generació.

Ajuda’ns a mantenir-nos al capdavant de la recerca científica de qualitat.
Si vols que parlem amb més detall de com podries contribuir positivament a la gran tasca que duu a terme l’IBEC en bioenginyeria i nanomedicina, posa’t en contacte amb:

Ana González, responsable de Finances | Ed. Administració | Baldiri Reixac 10-12 | 08028 | Barcelona
T. +34 934 039 703 | amgonzalez@ibecbarcelona.eu

Faster Future

In 2017 IBEC launched Faster Future, a new initiative that aims to help accelerate research projects that are close to tackling major challenges in health.

In its first year, Faster Future raised money for a new solution for muscular dystrophy being developed in Javier Ramon’s Biosensors for Bioengineering group. Their ‘muscle-on-a-chip’ will use a patient’s own cells to study myotonic dystrophy type 1, a progressive disability that begins in adulthood and affects 50,000 people in Spain alone.

As well as modelling the patient’s disease in a personalized way, the platform will also allow the study of different drugs or treatments in conditions that mimic the body as closely as possible, as well as offering a more reliable alternative to animal models.

The campaign, which opened on Giving Tuesday 2017, has raised over the 25,000€ needed to carry out the last phases of the project: equipping the chip’s muscle tissue with biosensors, validating the platform and drug testing.

If you’d like to learn more about the project or make a donation, please visit IBEC’s Faster Future website.

Altres maneres d'ajudar

Tens diverses possibilitats de canalitzar el teu suport segons les teves preferències i interessos personals:

 • Patrocinant activitats de divulgació entre nens i joves estudiants…
  Pots estimular el sorgiment de la pròxima generació de científics ajudant l’IBEC perquè arribi als més joves mitjançant circuits i activitats de caràcter pràctic i engrescador.
 • Donant suport a esdeveniments internacionals en els camps de la ciència i la tecnologia…
  Les empreses que volen arribar als destinataris interessats d’arreu del món poden beneficiar-se de les oportunitats de visibilitat i networking que ofereix el nostre ampli programa de cursos i congressos. Descarrega’t el fullet de patrocini per obtenir més informació sobre com donar suport a les activitats de l’IBEC:
  Sponsorship dossier (English)
  Dossier de patrocini (Català)
  Dossier de patrocinio (Castellano)
 • Patrocinant programes de formació…
  La teva contribució, bé donant suport a responsables de grup júniors mitjançant contractes tenure track o bé patrocinant els nostres seminaris periòdics amb presència d’experts internacionals, pot beneficiar directament els joves investigadors.

Incentius fiscals del patrocini

Tractament fiscal de les donacions a la Fundació IBEC

La Fundació IBEC és una fundació privada sense ànim de lucre emparada per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Amb l’objectiu d’impulsar la col·laboració econòmica amb les fundacions emparades per la citada llei, les donacions fetes a entitats d’aquesta naturalesa tenen dret a deduccions en l’impost sobre la renda (per a donants individuals) o en l’impost de societats (per a donants corporatius).

 • 1. Donants individuals
 • Els donants individuals tenen dret a una deducció fiscal del 75% en el seu IRPF en els primers 150 € donats i del 30% (35 % en cas de recurrència) a partir dels primers 150 € donats. Per calcular la deducció, els donants individuals han de tenir en compte que la base de deducció no pot superar el 10% de la seva base imposable. Addicionalment els residents a Catalunya podran aplicar-se un deducció extra del 25% sobre els % indicats anteriorment (75% + 25 % o 30% + 25%).
 • 2. Donants corporatius
  Els donants corporatius tenen dret a una deducció fiscal del 35% en el seu impost de societats sobre l’import donat. Els imports que es donin durant l’exercici fiscal en vigor però que no tinguin dret a deducció perquè la base imposable no arriba al mínim necessari, podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius corresponents als 10 exercicis immediats o successius. De la mateixa manera que els individuals, els donants corporatius han de tenir present que la base de deducció no ha d’excedir el 10% de la base imposable de l’empresa per a l’exercici fiscal corresponent, encara que els imports superiors a aquest límit podran aplicar-se en les liquidacions corresponents dels 10 exercicis immediats o successius.

Campanyes anteriors

dermoglass

Consulteu les pàgines de Dermoglass a la plataforma Goteo i al Facebook per a conéixer més.