DONATE

Dos articles per al grup de Nanosondes

En un estudi publicat recentment en ACS Nano, membres del grup de Nanosondes i Nanocommutadors de l’IBEC descriuen com varen fer servir un microscopi electroquímic d’efecte túnel per mesurar la ‘constant de decaïment amb la distància’ que caracteritza la taxa de TE en proteïnes redox (proteïnes en les que es dóna la TE). L’anàlisi de les mesures de la constant de decaïment revela diferències entre l’estat reduït i l’estat oxiditzat d’una proteïna, el que pot ser rellevant per al control de taxes de TE en enzims i cadenes biològiques de transport d’electrons.

“L’estudi de la TE és indispensable per la comprensió de com funcionen els enzims, i també és necessari per poder avançar en les aplicacions tecnològiques en biodetecció i electrònica molecular,” explica en Pau Gorostiza, responsable del grup de Nanosondes i Nanocommutadors de l’IBEC juntament amb en Fausto Sanz. “Els mètodes per mesurar la TE a nivell de molècules individuals ens ajudaran a resoldre variacions temporals en l’activitat enzimàtica que poden relacionar-se amb canvis conformacionals per permetre la màxima miniaturització dels nanodispositius.”

Pau i l’estudiant de doctorat Juan Manuel Artés, primer autor de l’estudi, també han participat recentment en un projecte encapçalat per Concepció Rovira i Jaume Veciana de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Han caracteritzat un commutador molecular robust en una solució que opera amb voltatges molt baixos, pot formar patrones en aplicar-hi corrent elèctric i té una estabilitat a llarg termini, una reversibilitat i una reproductibilitat extremadament elevades. “Aquest commutador és una plataforma molt prometedora per fer servir en dispositius de memòria,” diu en Pau. “Per exemple, en un CD cobert d’aquesta molècula, els bits es poden ‘escriure’ electroquímicament (amb l’aplicació de voltatges baixos amb un cable prop de la superfície en determinades condicions) i ‘llegir’ òpticament (mesurant l’absorció o la fluorescència) o magnèticament.” Els seus resultats van ser publicats ahir a Nature Chemistry.