DONATE

El llançament de SOMMa persegueix salvaguardar la competitivitat de la ciència a Espanya

“El programa Severo Ochoa ha potenciat l’impacte, el lideratge científic internacional i la competitivitat d’aquests centres i unitats”, va dir Carmen Vela. “Aquesta aliança serà molt positiva perquè permetrà que els millors centres treballin junts, coordinats, la qual cosa ajudarà a augmentar el seu impacte”.

En l’esdeveniment, SOMMa va presentar el document ‘Informe SOMMa: Accions necessàries per salvaguardar la competitivitat de la ciència’ que busca atreure l’atenció dels polítics per abordar alguns dels problemes administratius que actualment obstaculitzen la recerca al país.

En particular, el grup coincideix en la necessitat de regulacions específiques i apropiades dins del marc de les regulacions europees que salvaguardin la competitivitat del sector, com succeeix en altres països. A més de sol·licitar un compromís ferm amb els nivells de finançament, l’informe de SOMMa també va destacar l’existència de certes peculiaritats administratives que comprometen el sistema de R+D i que requereixen voluntat política per resoldre-les. Aquestes corresponen a la deducció de l’IVA, la contractació pública i la contractació de personal.

Les solucions proposades són que la recerca es consideri com una activitat econòmica d’interès general, als subsidis del qual no se’ls hauria de cobrar l’IVA; no tenir els centres als nivells de contractació pública requerits actualment en altres organitzacions del sector públic, la qual cosa no té en compte les particularitats de la ciència; i estendre els contractes temporals més enllà dels tres anys, perquè els centres no perdin desenvolupaments científics importants que podrien ser transferits.

“Celebrem els esforços de la Secretaria d’Estat de R+D+i per crear i mantenir els programes Severo Ochoa i MdM malgrat la crisi econòmica i els ajustos als pressupostos públics”, va dir Luis Serrano, president de SOMMa i director del Centre de Regulació Genòmica (CRG). “Encara així, hem d’insistir en la importància de la inversió en ciència que requereix un compromís nacional a llarg termini”.

IBEC en los Medios: http://www.ccma.cat/324/les-traves-administratives-que-posen-en-perill-el-futur-de-la-ciencia-espanyola/noticia/2843510/