DONATE

El primer gran estudi sobre la realitat de la nanotecnologia a Catalunya es posa en marxa

Els seus impulsors són els professors Josep Samitier, director associat de l’IBEC,  Jaume Valls i Esteve Juanola, tots ells vinculats a diverses organitzacions del sistema català d’R+D+I. Per posar en pràctica la convergència de disciplines que requereix un estudi de mercat com aquest, ha estat necessària la participació d’investigadors del Departament d’Electrònica i del Departament d’Economia i Organització d’Empreses de la UB.

Gràcies a aquest estudi es descriuran, per primera vegada a Catalunya, els agents del mercat i del sistema d’innovació, s’identificaran els productes i serveis actuals i futurs, es diagnosticarà l’estat de la transferència de tecnologia i innovació, es detectaran les necessitats tecnològiques i formatives i s’analitzarà la seva contribució en la millora de la competitivitat i el canvi de model econòmic.

La mostra seleccionada és de 358 empreses i 594 grups de recerca consolidats -reconeguts pel programa de Suport als Grups de Recerca (SGR) 2009-2013 de la Generalitat-, que fan activitats directes o properes al desenvolupament i explotació, present o futura, de la nanobiotecnologia a Catalunya.

Els resultats de l’estudi es difondran en una jornada de presentació i un informe final, amb el suport dels principals agents públics i privats que representen el mercat nanobiotecnològic català.