DONATE

Nanomedicine Partnering Day: formació de consorcis de nanomedicina per al 7PM europeu

L’objectiu de la trobada és fomentar la presentació de propostes per a projectes de recerca en nanomedicina i nanobiotecnologia, dintre dels programes de treball que es publicaran en les convocatòries 2011 del VII Programa Marc europeu, així com promoure la formació de consorcis. La jornada ha estat concebuda com un punt de trobada per a investigadors, representants d’institucions acadèmiques, hospitals, centres tecnològics, empreses i indústries que vulguin transformar les seves idees en projectes de col·laboració amb entitats d’arreu d’Europa. És prevista l’assistència d’uns 120 participants i la presentació de prop de 25 propostes al voltant de les quals es desenvoluparan les posteriors accions de networking i partnering. Aquest entorn proporcionarà una excel·lent oportunitat per a la consolidació de projectes i consorcis de qualitat.

NanoMed Spain està coordinada i gestionada per l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Josep Samitier, director associat de l’IBEC, és també coordinador científic de la Plataforma.