DONATE

El seguiment de la virulència bacteriana: moduladors globals com a indicadors

Els tipus d’E. coli virulents com aquest es classifiquen en patotips, que es defineixen per una combinació de factors de virulència (molècules produïdes pels bacteris que contribueixen a la seva patogenicitat), fenotip, i les associacions clíniques. Una bona part dels patotips d’E. coli ja s’identifiquen i caracteritzen gràcies a l’estudi de la distribució dels gens de virulència en les soques aïllades dels pacients infectats. No obstant això, el fenotip de virulència no està associat estrictament a cada patotip; és a dir, un mateix patotip pot ser més o menys virulent en funció de la soca i el serotip, presentant diferents factors de virulència.

A l’article publicat avui en Scientific Reports, els investigadors de l’IBEC, la Universitat de Barcelona, la Universidade de Santiago de Compostel·la i l’Institut de Microbiologia Mèdica i DZIF d’Alemanya van examinar la correlació entre la presència de certs gens i el fenotip de virulència de les soques patògenes d’E. coli. Els investigadors van trobar que els genomes de diverses soques de patògenes intestinals enteroagregatives d’E. coli alberguen dues variants d’un mateix gen que codifica per a un modulador global (el gen hha). Aquestes variants, denominades hha2 i hha3, predominen en els aïllaments d’E. coli de pacients infectats i que són productors de toxines Shiga, com ocorre en la soca altament virulenta O104:H4. Les variants hha2 i hha3 també predominen en les soques d’E. coli tipus ST131, que són resistents als antibiòtics, provoquen infeccions extraintestinals i són de distribució mundial.

“Hem posat de manifest que la detecció d’aquests tipus de proteïnes i dels seus gens pot ser una nova estratègia per identificar els serotips patògens bacterians”, diu Antonio Juárez de l’IBEC / UB, qui ha dirigit l’estudi. “En el cas d’E. coli, si som capaços d’amplificar les variants hha2 i hha3 i establir-les com a indicadors de la virulència de les soques d’E. coli aïllades del medi ambient i dels pacients, podrem detectar fàcilment les variants patògenes, podent així prevenir millor els brots infecciosos”.

Article referenciat: Alejandro Prieto, Imanol Urcola, Jorge Blanco, Ghizlane Dahbi, Maria Teresa Muniesa, Pablo Quirós, Linda Falgenhauer, Trinad Chakraborty, Mário Hüttener and Antonio Juárez (2016). Tracking bacterial virulence: global modulators as indicators. Sci Rep 6, Article number: 25973

IBEC in the media:
La Vanguardia, “Un nuevo marcador de virulencia bacgeriana puede prevenir brotes infecciosos”