DONATE

Buscant la solució per a la malària en el fons marí

Des de fa temps se sap que algunes biomolècules com l’heparina poden bloquejar l’adhesió i entrada dels merozoïts als glòbuls vermells; no obstant això, l’heparina no és un bon candidat terapèutic a causa que les quantitats necessàries per al tractament de la malària podrien provocar hemorràgies internes.

En un estudi publicat en la revista Scientifc Reports, els autors van explorar la capacitat antimalàrica de polisacàrids sulfatats semblats a l’heparina, derivats de cogombres de mar, algues vermelles i esponges marines, i van trobar que aquests compostos inhibeixen de manera significativa el creixement de P. falciparum, encara que es trobi a concentracions baixes a les quals aquestes molècules no tenen activitat anticoagulant. A més, la majoria dels compostos analitzats van augmentar la supervivència de ratolins infectats amb una altra espècie de Plasmodium i, fins i tot en algun dels ratolins infectats, van observar l’aparició d’anticossos contra el paràsit, la qual cosa suggereix que el fet de retardar la invasió dels glòbuls vermells afavoreix la generació d’una resposta immune contra el paràsit.

“Els organismes marins són una font rica en polisacàrids sulfatats similars a l’heparina”, diu Joana Marquis, investigadora de la unitat mixta IBEC/ISGlobal i primera autora de l’article. “L’avantatge és que aquestes molècules tenen activitats anticoagulants suficientment petites per ser utilitzades en la sang circulant a les seves concentracions actives sense incórrer en el risc d’hemorràgia interna”.

“En els experiments in vitro que hem fet amb tots aquests compostos es va demostrar una inhibició significativa del creixement del Plasmodium falciparum, fins i tot a baixes activitats anticoagulants, i els assajos preliminars in vivo en ratolins són prometedors”, diu Xavier Fernández-Busquets, responsable de la unitat mixta IBEC/ISGlobal. “Aquests compostos alenteixen la invasió dels glòbuls vermells per Plasmodium, i tal vegada la resultant exposició perllongada del paràsit als limfòcits circulants dóna al sistema immunitari una major oportunitat de construir defenses”.

El seu descobriment implica que les molècules relacionades amb l’heparina es poden considerar i explorar per al disseny de nous enfocaments terapèutics contra la malària en els quals els polisacàrids amb baixa activitat anticoagulant podrien exercir un doble paper; com a fàrmacs inhibint el creixement del paràsit i, alhora, promovent la resposta immune contra el mateix.

En aquest estudi també han participat l’Institut de Nanociencia i Nanotecnologia de Barcelona (IN2UB) i la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Xavier Fernández-Busquets donarà un seminari, A Short (Hi)story of Malaria, a l’IBEC el divendres 20 de maig a les 10:00h.

Article de referència: Joana Marques, Eduardo Vilanova, Paulo A. S. Mourão and Xavier Fernàndez-Busquets (2016). Marine organism sulfated polysaccharides exhibiting significant antimalarial activity and inhibition of red blood cell invasion by Plasmodium. Sci Rep 6, Article number: 24368

IBEC in the media:
La Vanguardia, “Descubren una posible solución para la malaria en el fondo marino”
Agencia SINC, “La solución para la malaria podría estar en el fondo marino”
Te interesa, “Investigadores descubren una posible solución para la malaria en el fondo marino”
La Vanguardia (Big Vang), “Pepinos, algas y esponjas marinas para curar la malaria”
Ecodiario, “Investigadores descubren una posible solución para la malaria en el fondo marino”
Ecoticias, “Los fondos marinos podrían curar la malaria”
NCYT, “Buscando solución para la malaria en el fondo marino”
Diario Médico, “Hallan propiedades antimaláricas en azúcares derivados de organismos marinos”
Gaceta Médica, “Hallan propiedades antimaláricas en azúcares derivados de organismos marinos”
Noticiero Universal, “La solución para la malaria podría estar en el fondo marino”
Diario Siglo XXI, “Investigadores descubren una posible solución para la malaria en el fondo marino”
Catalunya Vanguardista, “Organismos marinos contra la malaria”
El Correo de Andalucía, “Descubren una posible solución para la malaria en el fondo marino”
Ciencia Explora, “La solución para la malaria podría estar en el fondo marino”
EuropaPress, “Descobreixen una possible solució per la malaria en el fons marí”
La Información, “Investigadores descubren una posible solución para la malaria”