DONATE

Els investigadors de l’IBEC en la segona conferència del BIST

Cent anys després, al setembre del 2015, LIGO va fer la primera observació directa d’ones gravitacionals. Les ones gravitacionals són ondulacions del continu espai-temps produïdes per esdeveniments catastròfics en l’univers distant (com la formació de forats negres o estels en explosió), per la qual cosa la seva detecció obre un camp sense precedents per a l’estudi del cosmos.
La Conferència del BIST és un lloc de trobada que promou la interacció entre i amb els investigadors dels centres BIST, inclòs l’IBEC, actuant com una plataforma per donar projecció a les iniciatives més capdavanteres en recerca multidisciplinària. Per a la conferència de 2018, entre els camps triats per al debat es troben les últimes tecnologies en biosensors que utilitzen receptors biològics o nanomaterials, amb l’investigador de l’IBEC Javier Ramón com a ponent, i la modelització i enginyeria de teixits, sessió presidida per la Núria Montserrat (a la foto).

En una altra sessió, s’ha posat el focus en els projectes del programa Ignite, a través del qual el BIST promou les investigacions interdisciplinàries més disruptives i d’avantguarda. En aquest panell l’IBEC ha participat amb el projecte Q-SPET del Pau Gorostiza, que aplica la física quàntica per estudiar la recol·lecció de la llum solar i el transport d’energia en proteïnes especialitzades, i ENGUT d’Elena Martinez, que busca crear un nou mètode de cultiu cel·lular per produir teixit epitelial de l’intestí in vitro.

Un altre punt clau del BIST és la promoció del lideratge femení en recerca. D’acord amb aquest compromís, el discurs de clausura ha estat encarregat a la líder en física biomolecular Prof. Marileen Dogterom, presidenta del Departament de Nanociència (Kavli Institute) a la Universitat Tecnològica de Delft i pionera en l’estudi del citosquelet, l’estructura que li dóna a cada cèl·lula la seva forma específica. Dogterom és també professora de Física Molecular a la Universitat de Leiden i, entre altres reconeixements, va rebre el Premi Suffrage Science 2017 del Medical Research Council en el Regne Unit “pels seus excel·lents resultats científics i la seva capacitat d’inspirar a altres investigadors”.