DONATE

Es reconeix a la Plataforma del IBEC en el nou mapa de ICTS de serveis de recerca de Vanguardia a Espanya

Aquestes instal·lacions inclouen la Plataforma de Nanotecnologia del IBEC i l’equipament de Rapid Prototyping, ambdós es troben integrats en el servei de plataformes del CIBER-BBN segons un acord especial signat el 2013 per facilitar l’accés a tots els investigadors que formin part d’aquesta xarxa.

La setmana passada el Consejo de Política Científica, Tecnológica i de Innovación del MINECO va actualitzar el mapa de ICTS i el nou està compost per 29 ICTS que conjuntament aporten 59 infraestructures de serveis localitzades a l’estat Espanyol i que abasten tots els camps de la recerca. Per a ser qualificades com a ICTS les infraestructures han de tenir tres característiques bàsiques: han de ser de propietat pública, única i estar oberta a la recerca tant del sector públic com del privat.

NANOBIOSIS, que de la mateixa manera que inclou a la Plataforma de Nanotecnología i a l’equip de Rapid Protoyping del IBEC, inclou també instal•lacions a Saragossa, Badajoz, Càceres, Madrid, València i Àlaba i s’ha inclòs en el nou mapa del ICTS gracies a oferir obertament serveis de recerca d’alta qualitat i a preus baixos mitjançant equips d’última generació coordinats per experts en cada camp.

Sobre les Core Facilities del IBEC:

La Plataforma de Nanotecnologia del IBEC consta de 150m2 composts per sales blanques de classe 10.000 i laboratoris que ofereixen equipament d’última generació per a la fabricació i la caracterització de micro i nano dispositius i estructures. L’equipament i els serveis inclouen Time-of-the-Flight Ion Mass Spectroscopy, Ultra-High Resolution Field Emission Scanning Electron Microscopy, E-beam Lithography, Nanoimprint Lithography, Hot-Embossing Lithography, UV-Photolithography Mask-aligner, Direct Write Laser Lithography, Thermal and E-beam metal evaporator, Reactive Ion Etching, Inteferometer, Profilometer, Chemical Bath, Spinner, Plasma Cleaner i microscopi óptic.