Avaluar les malalties pulmonars de manera no invasiva

L’equip d’investigadors dirigit per Raimon Jané, líder de grup a l’IBEC i investigador de l’CIBER-BBN, juntament amb col·laboradors internacionals de l’IMEC als Països Baixos i un hospital a Bèlgica, desenvolupa un procediment innovador per avaluar malalties pulmonars.

Read more…

Aquesta nova metodologia, no invasiva i quantificable es va testar amb pacients de malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i es basa en la combinació de senyals bioimpedancials i miogràfics per mesurar la contribució de l’activitat muscular inspiratòria a la ventilació pulmonar.

Més informació: