DONATE

Avaluar les malalties pulmonars de manera no invasiva

Aquesta nova metodologia, no invasiva i quantificable es va testar amb pacients de malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i es basa en la combinació de senyals bioimpedancials i miogràfics per mesurar la contribució de l’activitat muscular inspiratòria a la ventilació pulmonar.

Més informació: