DONATE

Experts mundials es reuneixen en el workshop de Nanomedicina

Josep Samitier, el director de l’IBEC, va defensar la seva presentació sota el títol “La Nanomedicina a Catalunya; Present i Futur” amb el propòsit de promoure el diàleg i la transferència de coneixement entre els científics clau en el camp de la nanotecnologia sobre la manera com s’han d’abordar els problemes actuals i els desafiaments futurs. Catalunya amb un nombre creixent d’empreses biotecnològiques, químiques i parafarmacèutiques que prioritzen la recerca i les aplicacions en nanotecnología és la regió espanyola pionera en nanomedicina.

Entre els altres ponents del workshop es trobava el Kosta Kostaleros de la UCL qui va defensar “Mirant i escoltant la llum de les nanoestructures del liposoma per a la teranòstica del càncer”, i la Marina Dobrovlsckaia del New York’s Nanotechnology Characterization Laboratory (NCL) al National Cancer Institute (NCI), que és una experta en nanopartícules i immunotoxicitat.

La jornada també va servir com a plataforma per als grups de recerca bàsica ja que els va permetre connectar amb les persones involucrades en la recerca aplicada, així com amb les empreses biotecnològiques interessades en les noves patents que ofereixen la capacitat de desenvolupar aplicacions.