DONATE

L’IBEC aposta per la ciència oberta a Espanya

L’IBEC millorarà  el seu sistema d’informació científica i continuarà desplegant la seva política de ciència oberta gràcies a l’ajuda María de Guzmán de la FECYT.

L’IBEC ha estat seleccionat com a beneficiari de l’ajut María de Guzmán de la FECYT per al foment de la recerca científica d’excel·lència. Aquest finançament està destinat a dotar a universitats i centres de recerca de recursos per la gestió de la informació científica.

“L’ajut situa a l’IBEC com un dels centres de recerca d’Espanya pioners en el desplegament de l’estratègia en Ciència Oberta.”

Teresa Sanchis

L’IBEC ha estat un dels centres de recerca pioners a Espanya en desplegar una estratègia de ciència oberta. Això inclou la implementació de noves eines i metodologies de treball, com l’aprovació d’una política de ciència oberta, la creació d’un espai virtual dedicat a la ciència oberta al seu lloc web, o adherint-se a les iniciatives DORA i COARA. Aquestes últimes treballen per la reforma del sistema d’avaluació de la recerca, tot tenint en compte aquests principis d’obertura i transparència.

Ara, aquest nou projecte permetrà a l’IBEC implementar canvis necessaris per poder gestionar de manera integrada en un sol sistema altres tipus de resultats derivats de la recerca, com dades, protocols i recursos educatius en obert, entre d’altres. També es faran integracions amb el lloc web de l’IBEC i altres sistemes d’informació en obert (repositoris, agregadors de resultats, etc.), aportant informació més exhaustiva i de major qualitat sobre la seva producció científica. El projecte, que ha estat el quart més ben valorat entre els 29 projectes seleccionats, es portarà terme durant 2024 i 2025.

“L’ajut situa a l’IBEC com un dels centres de recerca d’Espanya pioners en el desplegament de l’estratègia en Ciència Oberta, dels que en volem ser un agent actiu, convençut i implicat, i en la que aquesta eina en serà un element clau per dur-la a terme amb èxit.”, destaca Teresa Sanchis, Responsable d’Estratègia a l’IBEC.

Actualment el sistema de l’IBEC permet la gestió de les publicacions científiques derivades de l’activitat investigadora al centre. La nova plataforma permetrà fer una gestió encara més eficient de tota la producció científica de l’IBEC i una difusió dels seus resultats amb més transparència, qualitat i actualitat.

“Aquest ajut donarà un impuls a la feina que s’ha anat desenvolupant internament els darrers anys en la gestió dels resultats de recerca de l’IBEC, optimitzant-ne el seu ús i permetent noves funcionalitats, com connectar-se amb els sistemes d’informació científica de l’entorn, detalla Fidel Bellmunt, Knowledge Manager de l’IBEC i coordinador del projecte.

Per tal de fer possible l’avenç científic és imprescindible recollir i posar a l’abast de tota la comunitat científica els resultats de la recerca duta a terme, per aportar-hi nous elements, que alhora permetran nous avenços. Aquests resultats tradicionalment han estat comunicats mitjançant les publicacions científiques, que solen tenir un accés restringit a subscriptors. Darrerament però, el moviment de la ciència oberta ha guanyat protagonisme, fent evident que compartir els resultats finals, juntament amb tots els altres components de la recerca com les dades, protocols i recursos educatius, contribueix de manera significativa al progrés científic. Aquesta pràctica facilita la verificació dels resultats i millora l’aprofitament del treball realitzat, fent que la recerca sigui més completa i accessible.