DONATE

L’IBEC es compromet amb la Ciència Oberta i la difusió del coneixement 

El juny d’enguany, el Patronat de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) va aprovar la política de Ciència Oberta de l’institut, marcant una fita en el seu compromís i establint el marc per a la gestió de les seves pràctiques per garantir l’accés als resultats de recerca 

El moviment global de Ciència Oberta (Open Science), sorgit de la comunitat científica, troba un sòlid alineament amb la Missió, Visió i valors de l’IBEC, que advoquen per la col·laboració, responsabilitat científica i social, i obertura. En aquest context, la política de Ciència Oberta de l’ IBEC representa un clar compromís amb el progrés científic i la difusió del coneixement en benefici de la societat, i respon al pla estratègic de la institució en el qual la ciència oberta és un dels seus pilars. 

Amb aquest document, l’IBEC explicita el mandat de promoure pràctiques de recerca oberta, reproduïble i responsable, per facilitar la col·laboració, estimular l’accessibilitat i fomentar la reutilització dels resultats de recerca. Per aconseguir-ho, l’IBEC es compromet a impulsar l’ accés obert a publicacions i dades, establir la infraestructura necessària i proporcionar la formació i incentius adequats, alineant els diferents departaments de gestió de la recerca implicats.  

La Política estableix mesures relacionades amb l’accés a publicacions, dades, infraestructures, ciència ciutadana, divulgació, educació científica i avaluació de la recerca. Es crea també una Comissió de Ciència Oberta per al seguiment i avaluació de la implementació de l’ estratègia de ciència oberta de l’ institut. 

L’IBEC és un dels primers centres de recerca d’Espanya a aprovar una política integral de Ciència Oberta, seguint les recomanacions de la UNESCO i la Comissió Europea, i els canvis recents del marc legal a Espanya i Catalunya*. 

La importància d’aquesta política rau en diversos aspectes clau. En primer lloc, la ciència oberta fomenta la col·laboració i l’intercanvi de coneixements, la qual cosa accelera el progrés científic i permet la replicació i validació dels resultats obtinguts. En compartir les dades i mètodes utilitzats, es facilita la revisió per part d’ experts i es fomenta la confiança en la comunitat científica.  

D’ altra banda, la política de ciència oberta permet que els resultats de la recerca siguin accessibles per a un públic més ampli, incloent-hi educadors, estudiants, periodistes i ciutadans interessats. Això promou la divulgació científica i contribueix a una societat més informada i participativa.  

Amb l’objectiu d’explicar i difondre els avenços en matèria de Ciència Oberta, l’IBEC ha creat un espai virtual dedicat exclusivament a aquest tema. Aquest espai brinda accés públic a tota la documentació i iniciatives dutes a terme. És una plataforma que permet als interessats explorar i aconseguir informació detallada sobre els esforços i assoliments en aquesta àrea, promovent així la transparència i l’ intercanvi de coneixements. 

* Llei 17/2022, de 5 de setembre, que modifica la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, així com la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari. A Catalunya, la LLEI 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència.