DONATE

L’IBEC participa en dos projectes de col·laboració publicoprivada per a avenços biomèdics

IBEC i Vitala, una spin-off fundada per investigadores de l’IBEC, participaran en tres projectes de col·laboració publicoprivada amb una inversió total propera als 4 milions d’euros. Aquests projectes, recolzats pel Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya i l’Agència Estatal d’Investigació, busquen avançar en el monitoratge remot de la salut, desenvolupar un fàrmac oral per a la Malaltia Inflamatòria Intestinal i millorar la ressonància magnètica 13C en investigació terapèutica. Aquestes iniciatives, impulsades per enfocaments tecnològics avançats, tenen com a objectiu generar un impacte positiu en la medicina i la recerca biomèdica.

L’IBEC i Vitala Technologies, una spin-off fundada per investigadores de l’IBEC, s’embarcaran en tres projectes de col·laboració publicoprivada amb un pressupost total de gairebé 4 milions d’euros. Aquests projectes es duran a terme com a part de la convocatòria 2022 d’ajudes a projectes de col·laboració publicoprivada, atorgada pel Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya i l’Agència Estatal d’Investigació.

La convocatòria té com a objectiu donar suport a projectes de desenvolupament experimental que fomentin la col·laboració entre empreses i organismes de recerca. La meta és impulsar el desenvolupament de noves tecnologies, aplicar empresarialment idees i tècniques noves, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

Monitoratge remot de la salut en pacients amb ictus

El projecte AURA, liderat per l’empresa especialitzada en R+D a Internet de les coses (IoT), NVISION, s’enfoca en el monitoratge remot no invasiu de la salut. En fusionar el coneixement en IoT i modelat d’intel·ligència artificial (IA) de NVISION amb l’experiència en processament de senyals respiratoris i cardíacs del grup de Processament i interpretació de senyals biomèdics (BIOSPIN)  de l’IBEC, liderat pel professor de la UPC, Raimon Jané, AURA busca transformar l’avaluació respiratòria i cardíaca amb monitoratge continu i remot.

El sistema proporcionarà informació detallada sobre la fisiologia de manera contínua i còmoda, millorant el seguiment de pacients en processos de rehabilitació. Recolzat per processament avançat de dades i modelatge d’IA, s’integra de manera no intrusiva en qualsevol domini d’atenció mèdica remota, prioritzant la privacitat i el confort de l’usuari. L’experiència de Jané i el seu equip en desenvolupaments centrats en la salut personal és crucial per liderar tasques de monitoratge de la salut de manera no invasiva.

A més, el grup de l’IBEC compta amb infraestructures, com un laboratori d’adquisició i processament de senyals biomèdics, que s’utilitzaran en el desenvolupament del projecte, inclòs el disseny d’un “laboratori viu” (de l’anglès living lab). Aquest tipus de laboratoris permeten provar la tecnologia desenvolupada en entorns quotidians, com llars o centres de rehabilitació, per avaluar la seva eficàcia i el seu impacte en situacions de la vida real.

El projecte culminarà amb una prova de concepte clínica en pacients amb ictus i lesions de medul·la espinal, demostrant l’aplicació del sensor per al monitoratge d’activitat cardíaca i respiratòria en aquests pacients. L’objectiu final és redefinir la supervisió clínica per enfortir el coneixement dels metges i el benestar personalitzat dels pacients.

Biofàrmacs contra la Malaltia Inflamatòria Intestinal

La Malaltia Inflamatòria Intestinal (EII), que comprèn condicions com la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, afecta milions de persones a tot el món, generant un impacte significatiu en la qualitat de vida. L’empresa emergent GAT Biosciences, especialitzada en el desenvolupament de productes biofarmacèutics mitjançant la biologia sintètica de microalgues, en col·laboració amb l’IBEC i l‘Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR), està desenvolupant GB-AF-004, un innovador fàrmac amb millor estabilitat per permetre la seva administració oral i actuar de manera local i específica en el teixit intestinal danyat. Es tracta d’un anti-TFN, medicaments que bloquegen el Factor de Necrosi Tumoral (TNF), una proteïna associada amb la inflamació crònica a l’EII.

En aquest empeny, el compromís del grup de Sistemes Biomimètics per a Enginyeria Cel·lular de  l’IBEC és essencial. Dirigit per Elena Martínez, l’equip utilitza un mètode innovador de biofabricació per replicar l’estructura tridimensional del teixit intestinal. La participació de l’ IBEC enforteix la capacitat del consorci per demostrar l’eficàcia de GB-AF-004 mitjançant models avançats en laboratori que imiten l’intestí humà.

Aquest projecte busca abordar la urgent necessitat de tractaments orals, segurs i efectius per a l’EII, aprofitant tecnologies innovadores i l’experiència d’un consorci divers. L’objectiu principal és validar GB-AF-004 per avançar a fases clíniques i la seva eventual distribució mundial, oferint així una alternativa prometedora en el maneig d’aquestes malalties cròniques.

Avanços en Ressonància Magnètica per a Recerca Terapèutica

Vitala Technologies, spin-off fundada per investigadora de l’IBEC, s’associa amb l‘Institut de Ciències Fotòniques – ICFO en el projecte “SEE-13-MRI” per millorar la ressonància magnètica 13C, una tècnica d’imatges moleculars que utilitza l’isòtop de carboni-13 en la recerca de malalties. En aquest enfocament col·laboratiu, Vitala se centra a prolongar la vida de metabòlits traçadors, mentre que ICFO desenvolupa magnetòmetres atòmics quàntics per millorar el control de qualitat. La iniciativa busca ampliar l’accés a la detecció primerenca de malalties, impulsant la futura aplicació comercial d’aquestes imatges en el descobriment de fàrmacs.

SEE-13-MRI integra tecnologies de bioenginyeria i òrgans en xip amb tècniques avançades d’imatge, proporcionant un valor sense precedents en la recerca de compostos terapèutics. Liderat per María Alejandra Ortega, exinvestigadora de l’IBEC i actual directora d’operacions i transformació de Vitala, el projecte compta també amb la participació d’Irene Marco Rius, investigadora principal del grup d’Imatge Molecular per a Medicina de Precisió de l’IBEC i cofundadora i directora científica de Vitala.


Projectes CPP2022-009989 i CPP2022-009979 finançats per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/ PRTR