DONATE

IBEC participa en un estudi internacional per a frenar el contagi per coronavirus

“La comunitat científica de tot el món està posant molt de la seva part per a frenar aquesta pandèmia. Hem d’entendre molt bé com funciona aquest virus. En aquesta col·laboració internacional, experts en genètica molecular i virologia estan explotant els nostres cultius cel·lulars per a provar tractaments focalitzat a que aquest virus deixi de replicar-se i infectar les nostres cèl·lules”, comenta Núria Montserrat.

Els investigadors de l’IBEC treballen en col·laboració amb experts de Suècia, el Canadà i Àustria que treballen intensament aquests dies per a validar l’efecte de possibles tractaments que puguin frenar o atenuar la capacitat del virus de replicar-se en el nostre organisme. Que experts de tot el món hagin acudit ara als investigadors de l’IBEC es deu al fet que grups com el que lidera Núria Montserrat són pioners en l’ús de la bioenginyeria per a crear miniòrgans que, com les vies respiratòries, també sofreixen l’efecte de la infecció.

En concret, el grup de Montserrat està especialitzat en la generació de “minironyons“, que són uns cultius cel·lulars que capturen la complexitat d’aquest òrgan.

Col·laboracions com aquesta posen de manifest que les tècniques de bioenginyeria són imprescindibles en la medicina del futur. Fins avui, la bioenginyeria també ha permès que l’IBEC sigui pioner en el disseny dels “òrgans en un xip”. Mitjançant microdispositius els investigadors poden proveir de manera controlada estímuls físics i químics que es troben en el nostre cos. Així mateix, els “òrgans en un xip”, porten anys demostrant la seva capacitat de preveure l’eficàcia de tractaments experimentals i reduir l’experimentació amb animals. Ara, totes aquestes eines es posen, una vegada més, a la disposició de la societat per a intentar trobar solucions a crisi provocada pel coronavirus.

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) és un centre de recerca, amb seu a Barcelona, que duu a terme recerca interdisciplinària d’excel·lència a la frontera de l’enginyeria i les ciències de la vida amb la finalitat de generar nou coneixement i promoure solucions per a salut, integrant camps com la nanomedicina, la biofísica, la biotecnologia l’enginyeria de teixits.