DONATE

L’IBEC renova el Segell de Qualitat Educativa

El Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona ha renovat el Segell de Qualitat Educativa de l’IBEC, atorgat per primer cop el 2016. Es tracta d’un reconeixement del valor de l’institut que busca promoure la seva millora continuada tot garantint la qualitat pedagògica de les seves propostes d’educació científica.

Després de 6 anys de la primera avaluació, l’IBEC renova el Segell de Qualitat Educativa atorgat pel Consell d’Innovació Pedagògica (CIP) de Barcelona, un agent educador de la ciutat format per més de 150 entitats que fomenten la generació d’experiències educatives singulars. Aquest Segell és un reconeixement del valor de les entitats que busca promoure la seva millora continuada, garantir la qualitat pedagògica de les seves propostes i vetllar perquè els seus projectes educatius estiguin alineats amb el CIP.

L’IBEC desenvolupa multitud de projectes d’educació científica com a part de la seva missió de retornar els resultats a la societat, contribuint així a la democratització de la ciència. Aquests projectes estan dissenyats tenint en compte alguns factors clau com son: l’impacte social, la inclusió, el territori, la ciència oberta, el foment de les vocacions científiques i la incorporació de la visió artística.

“L’educació científica és un dret de la ciutadania i una necessitat bàsica per entendre i millorar el món en que vivim.  A l’IBEC volem garantir que la ciència arribi a tota la societat, sense biaixos de gènere, edat, context social o dificultats per l’aprenentatge.” Comenta Teresa Sanchis, responsable de la unitat d’Iniciatives Estratègiques de l’IBEC.

En la seva avaluació, el CIP ha destacat que l’IBEC ofereix propostes interessants i de qualitat per als infants.  Es recalca també el fet que les activitats siguin gratuïtes, que tinguin lloc arreu del territori per arribar a entorns rurals, i que s’adaptin les propostes a alumnat amb necessitats educatives especials. Finalment, es destaca la inquietud de l’IBEC per millorar i la seva actitud oberta a altres agents, que queda demostrada per les diferents iniciatives que impulsen de manera cooperativa.

“Aquests 6 anys han servit per millorar certs aspectes que es van assenyalar a la primera avaluació, com ara el disseny i l’estructura de les activitats així com la formació pedagògica del servei educatiu de l’IBEC. Estem molt contents per la feina feta i ens prenem la renovació del Segell de Qualitat Educativa com una empenta per poder seguir millorant la contribució de l’institut a la educació científica de la societat.” Explica la Pilar Jiménez, responsable de comunicació i relacions públiques a l’IBEC.

Més informació sobre els projectes d’educació científica de l’IBEC aquí.